[Linked Image]


1988 swb montero/pajero
1995 sr montero